Luty 2017 – KNN MELprop
Miesiąc: Luty 2017
  • Filip Kopeć
  • 28 lutego 2017
  • 00:36

Prace nad zaworowym silnikiem pulsacyjnym idą do przodu pełną parą. Ostatnio spotkaliśmy się w Instytucie Techniki Cieplnej w celu przeprowadzenia kolejnych testów. Na próbę 26. lutego przybyło wielu członków Koła. Czekając na wykończenie zaworu przed uruchomieniem wykonaliśmy różne drobne prace które posunęły inne projekty do przodu.   Podczas tego uruchamiania udało się wiele osiągnąć, między innymi najdłuższe jak do tej pory okresy stabilnej pulsacji. Poza tym, kiedy silnik już się nagrzał był w stanie przez pewien czas utrzymać prawidłowy cykl … Czytaj dalej Testy zaworowego silnika pulsacyjnego

  • Filip Kopeć
  • 27 lutego 2017
  • 12:44

Budowa jednego z silników Koła wymagała zaprojektowania i wykonania zaworów, które ograniczą przepływ gazu w kierunku wstecznym. Przy tej okazji Tomasz Szpartaluk przeprowadził krótkie szkolenie z analizy modalnej za pomocą oprogramowania ANSYS.   Zdecydowaliśmy się na stalową blachę w kształcie kwiatu o 12 długich płatkach. Aby zawór pracował prawidłowo i nie obniżał wydajności, częstotliwość drgań własnych powinna pokrywać się z pulsacją silnika. Cechy rezonansu mogą się zmieniać w dość nieprzewidywany sposób, więc znalezienie odpowiedniego kształtu metodą prób i błędów przez … Czytaj dalej Szkolenie z analizy modalnej

  • Filip Kopeć
  • 25 lutego 2017
  • 23:47

Podczas pierwszych urodzin Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferami Technologii Politechniki Warszawskiej nasze Koło Naukowe prezentowało na swoim stanowisku dwa silniki pulsacyjne: zaworowy i bezzaworowy.   Przybyli goście z zainteresowaniem słuchali jakimi projektami zajmuje się MELprop. Wśród zaproszonych znaleźli się przedstawiciele Władz Politechniki Warszawskiej m.in. Dziekan Wydziału Mechaniczego Energetyki i Lotnictwa – prof. dr hab. inż. Janusz Frączek. Na wydarzeniu nie zabrakło również dziennikarzy, a jeden z nich poprosił naszego członka o udzielenie wywiadu dla Polskiego Radia RDC.